Sammanfattning

Operandi Ab är ett år 1997 grundat privatägt, obundet och oberoende finskt företag som specialiserar sig på hantering av finansiella risker. Vår kundkrets består av både börsnoterade och små- och medelstora företag samt städer och kommuner. Vi erbjuder våra kunder service som omfattar kartläggning av valuta- och ränterisker, utbildning och marknadsanalyser samt mera praktiska rekommendationer gällande handel och uppföljning av nettoposition.

Exempel på skräddarsydda riskhanteringstjänster:


Till skillnad från våra konkurrenter, så har vi inte intresse för handel enbart för handelns skull. Våra åsikter och rekommendationer är helt neutrala och samma åt alla eftersom vi inte under några som helst omständigheter drar fördel av våra kunders transaktioner genom förmedlingsprovisioner eller andra likartade incentivsystem.

Operandis konkurrensfördelar:


Vi fungerar aldrig som transaktioners motpart eller förmedlare utan som en utomstående rådgivare. Det viktigaste för oss är att kunna skapa mervärde åt våra kunder genom att förbättra timingen av transaktionerna, strategival samt genom att effektivisera prissättningen. För vår service debiterar vi en fast avgift utan smygkostnader.