Operandi Oy rekisteriseloste
1. Rekisterin ylläpitäjä
Operandi Oy Mannerheimintie 12B, 00100 HELSINKI
Puh.: 09 685 6300
Fax: 020 781 8049
Sähköposti: operandi@operandi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hannu Penttinen
Mannerheimintie 12B, 00100 HELSINKI
GSM: 040 534 3794
Sähköposti: hannu.penttinen@operandi.fi

3. Rekisterin nimi
Operandi Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8. pykälän mukaisesti rekisteröidyllä on tai voidaan olettaa olevan asiakastai palvelussuhde rekisterinpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot tallennetaan sähköpostijärjestelmään sekä CRM-järjestelmän asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön yksilöintitiedot:
Nimi (yritys, kunta/kaupunki), yhteystiedot (yhteyshenkilö, asema, yrityksen/kunnan/kaupungin osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakas/henkilö itse

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojaukset periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.