Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojautua korkojen ja muiden yrityksen toimintaan vaikuttavien tekijöiden negatiivisilta vaikutuksilta ja siten turvata yrityksen talouden tasapaino ja ennustettavuus.

 

Riskienhallinnassa on tärkeää tunnistaa todelliset riskikokonaisuudet, pystyä ennustamaan niiden käyttäytyminen eri markkinatilanteissa sekä tuntea käytettävissä olevat vaihtoehdot riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää riskiposition analysointia, strategisten ja operatiivisten kysymysten läpikäyntiä sekä valuutta-, korko- ja raaka-ainemarkkinoilla käytettävien instrumenttien tuntemista.

 

Koska rahoitusriskien hallinta vaatii erityisosaamista, se on luonteva ulkoistamiskohde. Monissa organisaatioissa aikaa on rajallisesti eikä riskipositioita ja markkinoita ehditä seuraamaan riittävästi. Myös tarvittavien henkilöresurssien ja työvälineiden (esim. reaaliaikaiset informaatiopalvelut) hankkiminen on kustannuksiltaan kallista.

 

Käyttämällä Operandin asiantuntemusta apunaan asiakas vapauttaa resursseja ja tehostaa toimintaansa. Operandilla on käytössään kattavat ammattilaistyökalut markkinoiden seuraamiseksi. Niiden avulla varmistetaan, että asiakkaan suojaustoiminta on kustannustehokasta ja suunniteltu kestämään erilaiset markkinatilanteen myllerrykset.


Esimerkkejä tarjoamistamme riskienhallintapalveluista:


Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!